Fit Adventure
Listopad 10, 2015
MOS Kraków Wschód
Listopad 10, 2015

Krakowska Olimpiada Młodzieży

Miejski Ośrodek Sportowy - Kraków Wschód
Zakres prac:
  • Aktualizacja oraz modernizacja serwisu, dostosowanie do RWD
  • Projekty materiałów graficznych POS
  • Wykonanie klipu promocyjnego dla MOS