Regulamin RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Agencja Koncertowa Winner sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; pod adresem ul. Żabiniec 71/74, 31-215 Kraków; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000155481; NIP: 678-01-04-473; Regon: 350144481
Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.
Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.
Dane osobowe:
1) Odbiorca maila może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą emaili należących wyłącznie do domeny @winner.pl
2) Administratorem danych osobowych odbiorcy jest Administrator.
3) Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji umowy na pozyskanie finansowania poprzez realizację warunków podpisanej umowy, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej opłatę za usługę.
4)Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Agencja Koncertowa Winner sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; pod adresem ul. Żabiniec 71/74, 31-215 Kraków
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Agencja Koncertowa Winner sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; pod adresem ul. Żabiniec 71/74, 31-215 Kraków i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umów sprzedaży towarów
i usług; W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przysługujących administratorowi od Pani/Pana na gruncie w/w umów, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1
lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadniony interes odbiorcy danych:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest podjęcie działań celem dochodzenia roszczeń, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, świadczącym pomoc prawną lub usługi windykacyjne oraz właściwym sądom i komornikom.
Przekazywanie danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przekazujemy:
1) naszym upoważnionym pracownikom, przedstawicielom handlowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży,
2) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
3) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, windykacyjną, podatkową lub rachunkową,
4) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wzajemnej współpracy handlowej i zakończenia rozliczeń pomiędzy Panią/Panem a administratorem;
Uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Konsekwencje nie podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia i realizacji w/w umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do powyższego;
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy

INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE STRONY INTERNETOWEJ

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Agencja Koncertowa Winner Sp. z o.o.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.